TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP CAM LÂM 
Đường Nguyễn Trãi - Thị trấn Cam Đức - Cam Lâm -  Khánh Hòa

 

                                                                    

Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh  
Ngày đưa tin: 06/11/2016    

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH LỚP HỌC TIẾNG RAGLAI

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX & HN CAM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  109 /TB-GDTXHNCL

    Cam Lâm, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp học tiếng Raglai

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ ban hành Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, giáo viên trung học cơ sở công lập, giáo viên trung học phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Raglai của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Cam Lâm và địa phương lân cận. Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Cam Lâm thông báo chiêu sinh lớp học tiếng Raglai năm 2016 với những nội dung sau:

I/ Đối tượng:

Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, không phân biệt giới tính, dân tộc, độ tuổi…

II/ Số lượng: 100 học viên.

III/ Thời gian và lệ phí :

- Thời gian đào tạo: 06 tháng, học ngoài giờ hành chính vào thứ bảy và

chủ nhật hàng tuần.

- Dự kiến khai giảng: Tháng 11/2016 (Sau khi tổng hợp danh sách, Trung tâm sẽ thông báo tập trung học viên khai giảng khóa học).

- Học phí: 180.000đ X 6 tháng = 1.080.000; lệ phí thi : 100.000đ ; tài liệu học tập, và cấp giấy chúng nhận hoàn thành khóa học : 120.000đ).

Tổng cộng : 1.300.000 đồng / khóa học.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá, xếp

loại và cấp Giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu theo quy định hiện hành.

IV/ Hồ sơ bao gồm:

 - Đơn xin nhập học (có phát tại Trung tâm GDTX & HN Cam Lâm);

 - Chứng minh nhân dân bản sao (không cần công chứng);

 - 02 hình 3x4.

              Thời gian nộp hồ sơ : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2016 và nộp tại văn phòng Trung tâm.

V/ Địa điểm học tập:

Trung tâm GDTX & HN Cam Lâm : 53 Nguyễn Trãi, Thị trấn Cam Đức, Cam Lâm (Bên cạnh nhà thờ Hòa Nghĩa).

         VI/ Địa chỉ và số điện thoại liên hệ:

1. Địa chỉ liên hệ: Phòng Hành chánh - Tổng hợp Trung tâm GDTX&HN Cam Lâm. Hoặc truy cập vào Website http://gdtxclam.khanhhoa.edu.vn để biết thêm chi tiết.

2. Số điện thoại liên hệ: 

- Văn phòng Trung tâm: 0583.983.565.

- Nhân viên Phòng hành chánh - tổng hợp: Cô Diệp : 0163.9597.224./.

 

Nơi nhận:                             

- Huyện ủy, UBND huyện Cam Lâm;

- Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện Cam Lâm;

- Các trường công lâp trên địa bàn huyện Cam Lâm;

- UBND các xã, phường, thị trấn huyện Cam Lâm;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký tên và đóng dấu)

 

Trần Minh Quân

 Tải về để xem: TUYENSINHRAGLAI.DOC


Các tin khác :
                  

 

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

 

 

  
           

 

 

 

 

Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX-HN Cam Lâm

 Điện thoại : (0583)983565 - (0583)864089Fax : (058)983565 

Email : gdtxclam@khanhhoa.edu.vn

Phát triển bởi PSC (08)22171381